Skog

Prima skog. Foto: Julia Andersson
Prima råvara
Magnus Andersson, virkesuppköpare
Magnus Andersson, Mobilnr: 073-1819914

Bergom Såg köper ditt virke som:

- Leveransvirke 

- Avverkningsrätt 

 

• Avverkningsuppdrag • Leveransrotköp
• Rotposter • Gallring mm

 

 Bergom Såg är tillsammans med Gällö Skog, köpare av avverkningsrätter i form av såväl slutavverkning som gallring. Avverkningsrätterna avverkas av våra egna maskiner på ett kostnadseffektivt sätt med inriktning mot att virkesvärdet skall bli så högt som möjligt. Med nära kontakt med vår virkesuppköpare, kan du som kund känna dig trygg med att ditt skogsinnehav tas om hand på bästa sätt.

Magnus Andersson når du på mobil: 073-1819914 eller mail: magnus@bergomsag.se

 

 

Photo
Svensk råvara
Photo
Lastning
Photo
Lastning
Photo
Åkare Lodin transport
Photo
Avverkning
Photo
Avverkning
Logon