Byggelement
Våra byggelement är anpassade mot den byggnad du vill bygga. Vi anpassar vår produktion till dina önskemål. All produktion görs mot färdiga produktionsritningar.
Villor
Våra byggelement för villor och flerbostadshus bygger vi från 260 till 335 mm tjocklek, beroende på vilken byggnad och typ du har valt. Du kan välja livhöjder på 2,40 till 3,00 meter. Du kan välja till liggande panel mot en tilläggskostnad.
Fritidshus
Fritidshus kallar vi hus upp till 100 kvm. Dessa gör vi i olika former anpassade för dig som kund. Små fritidhus på 25-30 kvm kallar vi Attefallshus.
Flerbostadshus
Våra byggelement för villor och flerbostadshus bygger vi från 260 till 335 mm tjocklek, beroende på vilken byggnad och typ du har valt. Du kan välja livhöjder på 2,40 till 3,00 meter.
Du kan välja till liggande panel mot en tilläggskostnad.
Bullerplank
Vi bygger även byggelement till bullerskyddsåtgärder som bullerplank av flera modeller eller bullerskyddade lusthus.

På det sättet hjälper vi samhällsbyggarna med lösningar till den moderna staden.
Fler av våra byggelement
Takstolar
Bjälklag
Bullerlusthus